Pogosto zastavljena vprašanja

Odgovori na vaša vprašanja

SDI delavnice

Kratica SDI pomeni Strength Deployment Inventory. Gre za močna komunikacijska orodja, ki olajšajo komunikacijo znotraj podjetja.
Delavnice so hitro in zabavno grajenje odnosov znotraj podjetij, zato so primerne za vsakogar. Najbolj uporabne pa so za tista podjetja, ki si želijo še bolj učinkovite komunikacije znotraj svojih ekip.
Preko aktivnega sodelovanja vpogledamo v vaš način komunikacije in način komunikacije drugih. Na njih spoznamo notranje motivatorje za različna vedenja in se preko orodja SDI naučimo omiliti nepotrebne konflikte.

Akademija vodenja

Vodstvena akademija je primerna za vse, ki si želijo dobrega stika in dobrega odnosa s svojimi sodelavci in skupaj z njimi graditi nove uspešne zgodbe. Primerna je tako za vse tiste posameznike, ki so že v vlogi vodje, kakor tudi za vse vas, ki na pot vodenja šele vstopate.
Za uspešno vodenje ni dovolj samo tehnično in strokovno znanje. Potrebno je razvijati tudi čustveno inteligenco in ostale mehke veščine, kot so aktivno poslušanje, podajanje povratnih informacij, razvijanje empatije, vodenje z vprašanji, parafraziranje, timsko delo in povezovanje.
V vodstveni akademiji med drugim spoznamo naloge vodje, kot so delegiranje, motivacija in timsko delo. Prav tako se učimo učinkovitega sporazumevanja, različnih kanalov komuniciranja, aktivnega poslušanja in postavljanja močnih vprašanj. Skupaj s tem se naučimo podajanja povratnih sporočil, s feedbackom, parafraziranjem, čustveno intelifenco in strateško komunikacijo. Naučimo se organizirati čas, si postaviti prave prioritete in se izogniti kradljivcem časa. Ena od pomembnih tem je tudi učinkovito vodenje sestankov in obvladovanje zahtevnih situacij.

Coaching

Coaching je razvojno orodje, ki je uporabno za soočanje z izzivi na najrazličnejših področjih. Pomaga nam pri komunikaciji, v medosebnih odnosih, na področju oblikovanja in doseganja ciljev, pri premagovanju omejujočih prepričanj, sprejemanju odločitev, grajenju samozavesti in tako naprej.
Vsi se strinjamo, da je v današnjem času brez osebnih sprememb težko slediti tempu, katerega narekujeta okolje in čas v katerem živimo. In pri spremembah, ki jih želimo doseči pri sebi, včasih potrebujemo pomoč.
Coaching nam lahko pomaga pri pridobivanju nove službe, spremembah vsakodnevnih navad, lahko nam pomaga shujšati ali pa nam pomaga, da se naučimo reči ne oziroma se postaviti sami zase. S coachingom se tudi naučimo bolje komunicirati in z njim naredimo nov korak v življenju.

V poslovnem svetu nam coaching pomaga pri razvijanju osebnostnih lastnosti - učinkoviteje komunicirati, bolje poslušati, povzemati, dajati in sprejemati povratne informacije. Za vse tiste, ki pa ste na mestih vodenja, coaching poleg že naštetega prinaša nova lastna spoznanja o tem, kako biti še boljši vodja, kje pridobiti več časa za vsa svoja opravila, kako povečati učinkovitost svojega dela in kdo so kradljivci mojega časa.

Karierno svetovanje

Karierno svetovanje je namenjeno vsem, ki si želite pri svojem delu doseči več. Naj si bo to na finančnem področju, področju zadovoljstva v službi ali boljših odnosov s sodelavci.
Karierno svetovanje prinaša precej prednosti, predvsem pa vam pomaga odgovoriti na vprašanja povezana z vašo službo in kariero oziroma vam pomaga že pri postavljanju pravih vprašanj. Prav tako z njim razvijete sposobnosti reševanja problemov, ki jih lahko uporabite v praksi.
S pomočjo psihološkega orodja boste pridobili informacije o svojih močnih točkah, o svojih potencialih, kompetencah in vaših poklicnih interesih, ki jim rečemo tudi karierna sidra.