S čim se ukvarjamo?

In v čem smo najboljši

Našim strankam ponujamo storitve izvajanja Akademije vodenja, individualnih in timskih coachingov, psihometrično testiranje in izvajanje SDI delavnic. Vsakega naročnika se lotimo individualno in holistično, ter mu prilagodimo svoj program.

Naše storitve

Preverite, s čim vam lahko pomagamo

Za uspešno vodenje ni dovolj samo tehnično – strokovno znanje. Potrebno je razvijati tudi čustveno inteligenco in ostale mehke veščine. V šoli vodenja se lahko naučite tehnik, kot so:

1) Aktivno poslušanje
2) Podajanje povratnih informacij
3) Razvijanje empatije
4) Vodenje z vprašanji
5) Parafraziranje
6) Timsko delo
7) Povezovanje

Generacije, ki se vključujejo v delovne procese danes, si za motivacijo na delovnem mestu želijo odgovor na vprašanje zakaj? Zakaj delamo to kar delamo, kam pluje naša ladja, kje v celotni zgodbi sem jaz in kje je se vidi moj doprinos?

Odgovorov sodelavci ne pričakujejo v enkratnem pogovoru s svojim vodjem. Pričakujejo pa, da se bo z njimi nekdo aktivno ukvarjal, da bodo povabljeni v miselne in inovativne procese, da bodo lahko soustvarjali in bili tudi opaženi.

Udeleženci naše šole vodenja najprej razvijajo potenciale pri sebi, da lahko v nadaljevanju razvijajo in motivirajo za delo svoje sodelavce. Nekatere vsebine, ki jih obravnavamo v času izobraževanja so:

a) Naloge vodje, delegiranje, motivacija in timsko delo
b) Učinkovito sporazumevanje, različni načini komuniciranja, aktivno poslušanje in postavljanje močnih vprašanj
c) Podajanje povratnih sporočil – feedback, parafraziranje, čustvena inteligenca, strateška komunikacija
d) Organizacija časa, prioritete, fokus, kradljivci časa
e) Vodenje sestankov
f) Obvladovanje zahtevnih situacij - stres

1) Govorica telesa v digitalnem svetu

Komunikacija je ključnega pomena za doseganje boljših delovnih rezultatov in grajenja uspešnega podjetja. Ker nas čas v katerem živimo, sili v komunikacijo na daljavo, takšni komunikaciji lahko rečemo tudi digitalna komunikacija. Digitalna komunikacija prinaša drugačna pravila komuniciranja, kot smo jih navajeni v osebni komunikaciji iz oči v oči. Veliko število komunikacijskih kanalov, veliko različnih IT rešitev, generacijske razlike in različni nivoji digitalne pismenosti, marsikoga izmed nas občasno pripeljejo do občutkov frustracij, nerazumevanja, jeze ali preprosto zmede.

2) Agilna miselna naravnanost

Spremembe so neizogibne in pomembno je kako odreagiramo na njih. Se prepustimo, da nas preplavijo in smo nenehno v vlogi žrtve ali pa zajahamo val in se trudimo imeti nadzor nad dogajanjem. Agilne metode vodenja so odgovor na marsikateri problem, s katerim se srečuje klasični menedžment, vse skupaj pa se prične z agilno miselnostjo. Odgovore na kako razvijati agilno miselnost in kako razvijati svojo odpornost in prilagodljivost na spremembe, ki prihajajo, pa boste izvedeli na delavnici.

3) Ocenjevanje delovne uspešnosti

Ocenjevanje delovne uspešnosti bi lahko opisali kot enega osrednjih elementov upravljanja s človeškimi viri, ki ima večplasten vpliv. Ocenjena delovna uspešnost v poslovnih sredinah najpogosteje predstavlja podlago za stimulativno nagrajevanje in napredovanje. Dobro in realno ocenjevanje je pomembno, saj s tem zaposlenim dajemo povratno informacijo, jih bodisi pohvalimo za dobro delo bodisi opozorimo na najpogostejše napake pri delu, morda tudi oboje. Že Gauss je ugotovil, da se populacija deli na nadpovprečne, povprečne in podpovprečne, pri čemer je povprečnih delavcev največ. Podobno se delijo tudi zaposleni in slednje morajo odražati tudi ocene pri ocenjevanju delovne uspešnosti. Osnovni namen je povečevanje uspešnosti tako, da odkrijemo področja, kjer je možno doseči izboljšave in poiščemo načine za povečanje uspešnosti

4) Letni razgovor

Letni pogovor s sodelavcem je priložnost za odkrit in konstruktiven dialog med vodjo in sodelavcem z namenom povečanja učinkovitega sodelovanja in njunega medsebojnega zaupanja. Predstavlja tudi osnovo za načrtovanje nadaljnjega razvoja, izobraževanja in poklicne poti ter za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih. Je oblika načrtnega dela vodij s sodelavci, usmerjena v njihovo strokovno usposobljenost, razvojni potencial in delovno uspešnost.
Psihometrični test Profiles PXT

Zaposlovanje pravih ljudi je že dolgo časa ena od ključnih procesov v privatnem, kakor tudi v javnem sektorju.

Zaposlovanje pravih ljudi na ‘ustrezna delovna mesta’ pa je nadaljnji nujni korak zaposlovanja in pri tem procesu vam lahko pomagamo. Pomembno je ugotoviti, ali se kandidat v svojih miselnih sposobnostih, osebnostnih lastnostih in kariernih sidrih ujema s specifičnim profilom delovnega mesta. Z učinkovitim kadrovskim orodjem Profile XT vam pomagamo dvigniti stopnjo pravilne odločitve za zaposlitev nove osebe na kar 75 odstotkov!

Vas zanima? Pišite nam.

Izbira karierne poti je lahko precej zapletena. Velika izbira, hkrati pa ostra konkurenca, ki obstaja na trgu dela, samo otežujeta vašo pot. Karierno svetovanje je zato prvi korak, ki vam bo pomagal, da se usmerite k službi, ki vas bo izpopolnjevala in uresničila vaše želje.

Karierno svetovanje vam bo vašo pot osvetlilo z naslednjimi metodami:

1) Izdelava vašega kariernega profila
2) Zastavljanje pravih ciljev za boljše rezultate
3) Identificiranje primernih služb in karierne poti
4) Podpora in vodenje na področju izobraževanja
5) Podpora pri iskanju zaposlitve

S pomočjo psiholoških orodij boste med kariernim svetovanjem pridobili informacije o:

a) svojih močnih točkah
b) svojih potencialih
c) kompetencah
d) poklicnih interesih

in tako spoznali svoja karierna sidra. Vse pridobljene informacije, ki jih boste spoznali o sebi, pa bodo postale tudi ključni del vašega kariernega načrta.

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste nekaj povedali, sogovornik pa se je odzval povsem neprimerno? Se kdaj počutite prizadeto ob komentarju sodelavca, on pa sploh ne razume, s čim vas je prizadel? Ste kdaj želeli komu pomagati, ta pa vas je dojel kot vsiljivca?

Odgovor na vprašanje, zakaj se to zgodi, boste dobili na delavnici SDI

Delavnica vam preko aktivnega sodelovanja omogoča vpogled v vaš način komunikacije in način komunikacije drugih. Spoznali boste notranje motivatorje za različna vedenja in se preko orodja SDI naučili omiliti nepotrebne konflikte.

Na delavnici boste dobili odgovore na vprašanja:

1) Kaj motivira mene in kaj motivira ljudi okoli mene?
2) Kakšna vedenja kažem navzven in kako vplivam na ljudi okoli sebe?
3) Kako izboljšati razumevanje sogovornika?
4) Kako učinkovito upravljati s konflikti?
5) Na kakšen način dostopati do sogovornikov in vzpostaviti dober kontakt?

Teme, ki jih na delavnici obravnavamo:

a) 4 načela Teorije zavedanja odnosov
b) Povezava med motivacijo, namenom in vedenjem
c) 7 motivacijskih sistemov vrednot
d) Spontana, sposojena in zamaskirana vedenja
e) Razlogi za nastanek konfliktov
f) Učinkovito upravljanje s konflikti
g) Kako različno cenimo vrednote
h) Kako vrednote uporabljamo

Postavljamo prava vprašanja

Francoski pisatelj in pilot Antoine de Saint-Exupéry, avtor svetovno znanega knjižnega dela Mali princ je zapisal: "Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno."

Njegovo misel sem si izposodil, kot vabilo v raziskovanje samega sebe. Zakaj sploh raziskovati? Zato, ker je življenje prekratko, da bi dragoceni čas zapravljali in se nenehno izgubljali in iskali odgovore na različna vprašanja, kot so: Ali je delo, ki ga opravljam prava izbira zame? Zakaj se ne razumem s sodelavci? ali pa Kako postati srečnejši.

In odgovarjamo nanja

V poplavi možnosti, ki so okoli nas, je poiskati odgovor na vsa vprašanja vedno težje. Za lažje odločanje, predvsem pa za ciljno usmerjeno razvijanje lastnih potencialov se posamezniki in podjetja vedno pogosteje odločajo, da bodo k temu vprašanju pristopili sistematično.

Pomembno je, da najprej spoznate sami sebe, svoje potenciale in zmožnosti, ki jih imate za uresničevanje osebnih ali poslovnih ciljev. To pa najlažje dosežete s kakovostno in vam prilagojeno pomočjo.